Každá žena má za sebou i pred sebou cestu, ktorá je unikátna. Nikto tou cestou nikdy nekráčal a po nás ani nikdy viac neprejde. Ostanú po nás však stopy, odtlačky. Hlboké, i menej viditeľné. Všade kam stúpia naše nohy, všetko čoho sa dotkneme, slová, ktoré vyslovíme či nevyslovíme sú hlbokou stopou nás samých a všetko naokolo si pamätá, že sme tadiaľ prešli. Avšak stopy našej cesty sa odtláčajú priamo do nás. Ostanú všade. Navonok, no najmä v celom našom vnútri. Sú jazvami a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami aj múdrosťou. Na tejto ceste je však každý ideál ilúziou, ktorý nám bráni vidieť sa očami Pravdy, ktorá sa nedokáže dívať bez lásky. Veď výsledkom inakosti nie je chaos,ale celistvosť. Aké stopy po nás ostanú, ak nám pravdu o nás povie ten, ktorý je Pravda sama?

na konci tunela je hmla
na konci hmly je nové ja
na konci mňa je niečo viac

niečo viac
(Z piesne Slovo chlapa, Simona Magušinová)

Image Image

Každá žena má za sebou i pred sebou cestu, ktorá je unikátna. Nikto tou cestou nikdy nekráčal a po nás ani nikdy viac neprejde. Ostanú po nás však stopy, odtlačky. Hlboké, i menej viditeľné. Všade kam stúpia naše nohy, všetko čoho sa dotkneme, slová, ktoré vyslovíme či nevyslovíme sú hlbokou stopou nás samých a všetko naokolo si pamätá, že sme tadiaľ prešli. Avšak stopy našej cesty sa odtláčajú priamo do nás. Ostanú všade. Navonok, no najmä v celom našom vnútri. Sú jazvami a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami aj múdrosťou. Na tejto ceste je však každý ideál ilúziou, ktorý nám bráni vidieť sa očami Pravdy, ktorá sa nedokáže dívať bez lásky. Veď výsledkom inakosti nie je chaos,ale celistvosť. Aké stopy po nás ostanú, ak nám pravdu o nás povie ten, ktorý je Pravda sama?

na konci tunela je hmla
na konci hmly je nové ja
na konci mňa je niečo viac

niečo viac
(Z piesne Slovo chlapa, Simona Magušinová)

Program

Moderuje: Maruška Grexová a Michaela Paštrnáková

piatok
1. blok

HMLA

Pohľad na nás samé nám niekedy zakaľuje hmla. Nevieme čo je pravda a čo nie je. Našľapujeme nesmelo a opatrne, niekedy dokonca zlým smerom, pretože samé seba nevidíme v skutočnej pravde a stále viac sa vzdaľujeme sebe a tomu kým sme boli stvorené. Učme sa spolu pozerať a dívať sa správne.

18.00 Otvorenie
18.20. Chvály
Kapela Espé, Tereza Kmotorková, Katarína Višňovská a Lucia Launerová
18.40 Slovo – Lenka Jamborová
téma: Teraz vidíme len nejasne.
19.30 Sv. Omša+ adorácia
celebruje otec Ján Buc (doprovod Jana Zubajová)
20.50 Záver
sobota
2. blok

STRETNUTIE

Čo sa stane, ak sa stretneme s Pravdou? Aké stopy to v nás zanechá? Ak odstránime ideály a predstavy, vyzujeme cudzie topánky a uvidíme čo vidí Boh? Táto stopa, má moc zmeniť všetko.

9.00 Diskusia
na tému: Ideály, v ktorých som sa snažila žiť
Hostky: Soňa Valachová, sestra Lamyia, Monika Bugáňová
11.20 Chvály – spoločenstvo Martindom
11.40 – Slovo – Zuzana Vengliková
téma: Komu dovolíš, aby ti nastavil zrkadlo?
13.35 Obedná pauza
3. blok

DOTYK

Keď kráčame svojimi cestami, nadobúdame dojem, že tým najdôležitejším je cieľ. Čo ak je však dôležitejšie ako kráčame, aké stopy po nás ostávajú, ako sa odtláčame, než to kam cesta smeruje?

14.15 Diskusia na tému: Témy, o ktorých treba hovoriť
Hostky: Ivana Antolová, Soňa Leitnerová
16.07 Slovo – Kateřina Lachmanová téma: Pravé vzťahy
17.30 Chvály Lenka Bednárová a Maranatha
18.30 Záverečný program+ modlitby

Účinkujúci

Lenka Bednárová je vedúcou chvál v spoločenstve Maranatha. Maranatha je katolícke spoločenstvo, ktorého misiou je ohlasovanie dobrej správy evanjelia a živej viery v Ježiša Krista. Ich túžbou je, aby čím viac ľudí zažilo stretnutie s Božou láskou a prijalo slobodu, ktorú nám Ježiš vydobil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Ich názov v preklade znamená „Príď Pane” alebo aj „Pán je blízko”

Hneď po spáse v Ježišovi Kristovi považuje za najväčší dar, aký v živote dostala, svojho manžela. Spolu sú súčasťou tímu ŠAS – Školy autentických sŕdc. Pochádza spod Tatier, obľubuje pohyb všetkého druhu a dobré jedlo. Miluje prácu so slovami, preto sa živí prekladateľstvom. Učí sa byť sama sebou a rada vytvára iným priestor na to isté.

je členkou spoločenstva pri Dóme sv. Martina v Bratislave – Martindom, kde pracuje a vedie modlitebnú službu. Miluje, keď vidí ľudí vstupovať do slobody, integrity a plnosti potenciálu, ktorý nachádzajú v obnovenom vzťahu s Bohom.

študovala ekonómiu na VŠB v Ostrave, po prevrate pôsobila tri roky v evanjelizačnej škole na Malte a potom v Pastoračnom stredisku v Prahe. Postgraduálne študovala teológiu a psychológiu v Ríme. Desať rokov sa venovala psychoterapii a prednáškovej činnosti a vyučovala na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity. Napísala viacero kníh, napr. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, Síla přímluvné modlitby, Laická spiritualita či Karikatury Boha.

ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. je katolícky kňaz s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou a srdcom túžiacim po prebudení mladej generácie na Slovensku. Tri roky viedol televíziu LUX a bol predsedom ZKSM. Je tiež jedným z granatov projektu Godzone.

Hudobné zoskupenie fungujúce v rámci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina.“Veríme, že chvála a uctievanie sú prirodzenou reakciou človeka na Božiu láskavosť a lásku. Ježiš Kristus je nekonečným zdrojom inšpirácie v našej tvorbe a naša hudba má byť oslavou jeho lásky a jeho mena.“

Založila a vedie spolu s tímom medzidenominačné a medzigeneračné hnutie modlitebníkov a chváličov Crescendo Slovensko, ktorého víziou je vidieť Cirkev na Slovensku, ako stojí ako jedna Rodina, jedna Nevesta.

14 dňový archív

V prípade, že sa nemôžete pripojiť na online stream konferencie naživo a máte zakúpený lístok alebo jeho kúpu stále zvažujete máme pre vás riešenie. Ženská konferencia bude dostupná 14 DNÍ V ARCHÍVE pre ženy, ktoré si vstupenku zakúpia vopred alebo počas programu. Samozrejme, pre účastníčky, ktoré si budú chcieť pozrieť programové bloky ešte raz, bude konferencia v archíve tiež dostupná 14 dní.

Ak stále váhate, či sa konferencie zúčastniť, v krátkom zostrihovom videu nájdete, ako vyzeral 6. ročník ženskej konferencie Nespútaná

O ženskej konferencii

Ženská konferencia je každoročným stretnutím žien zo Slovenska i Českej republiky. Vytvára priestor pre stretnutie žien všetkých vekových kategórii, ktoré sa navzájom môžu inšpirovať, povzbudiť prednáškami, svedectvami, spoločnými diskusiami, rozhovormi a čerpať tak novú nádej z modlitieb a chvál. Je jedno či ste matka, tínedžera, či babička. Ste žena.

 

Myšlienka ženskej konferencie vznikla v spoločenstve SP (Silné posolstvo), ktoré pôsobí na Sliači a vychádza z neho služba projektu Godzone. Ženy v spoločenstve SP cítili potrebu stretávať sa ako ženy viac. Inšpirovať sa navzájom, požehnávať svojimi talentmi, skúsenosťami, prežitými životmi a v neposlednom rade sa spolu modliť. Na tvorbe konferencie sa podieľali dievčatá, ženy a matky, ktoré ju z lokálneho stretnutia postupne pretransformovali do celoslovenskej konferencie s účasťou približne 500 žien. Štvrtý ročník priniesol názov Nespútaná, ktorý zostal jeho súčasťou aj nasledujúce dva roky. Posledný ročník v roku 2021 sa kvôli šíriacej sa chorobe koronavírusu presunul do online priestoru. Konferencie sa vtedy zúčastnilo 1300 žien z celého Slovenska i Českej republiky.

Program ženskej konferencie Nespútaná trvá dva dni (piatok a sobota), za normálnych okolností prebieha naživo. Od roku 2021 je však organizácia ŽK naživo nemožná kvôli pandemickým opatreniam a preto je jej dianie presunuté do online priestoru aj tento rok.

 

Posledná konferencia ESENCIA (2021), niesla myšlienku jedinečnosti každej ženy. Esencia, ktorá, predstavuje výťažok so špecifickou vôňou alebo chuťou, je tak obrazom každej ženy. Žena v živote zastáva mnoho úloh a postov a často sa tak snaží napĺňať všetky kritériá dokonalosti tohto sveta. Keď však nájde samú seba, svoju esenciu, prichádza sloboda.

 

“Koľko rolí v sebe nosíme? Koľko krokov k dokonalosti musíme prejsť? Existuje dokonalá žena? A kde je sloboda? Kde končím ja a začína Boh?”

To sú otázky, ktoré si kládli ženy na ženskej konferencii 2021

reg